Kayıtdışı % 47 çıktı kurslar takibe alındı

Test amaçlı vergi denetimlerinde 315 dershanenin 2 kazanıp 1'inin vergisini ödediği ortaya çıkınca düzenli vergi denetimi başladı.

Sayıları her geçen gün artan ve yıllık ciroları 9-10 milyar dolarlarla ifade edilen dershane ve özel kurslarda, yoğun bir vergi kaçağı ve kayıt dışılık tespit edilmesi üzerine Maliye Bakanlığı Denetim Koordinasyon Kurulu, özel dershaneleri, vergi incelemesine tabi tutulacak ana sektörlerin arasına dahil etti. Bu çerçevede, merkezi denetim elemanlarının bu yılki turnelerinde, gidilen yöredeki dershanelerin defterleri ve beyanları da gözlem altına alındı. Test amaçlı ilk incelemeler ise Ankara'da, dershane ve özel kurslardaki kaçak ve kayıtdışılığın yüksek boyutlara ulaştığını ortaya çıkardı. Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan'ın yaptığı açıklamaya göre, mart-ağustos döneminde 315 dershane ve özel kursta düzenli vergi denetimi yapıldı. 2005'in aynı döneminde 147 milyon 506 bin YTL olan 5 aylık KDV matrahı, test amaçlı da olsa bu uygulama sırasında bir anda 216

milyon 546 bin YTL'ye yükseldi. Böylece, Maliyecilerin incelemeleriyle birlikte sadece KDV matrahlarında yüzde 46,6'lık bir artış sağlandı. Candan, 315 işletmeye yönelik test amaçlı çalışmada dahi, dershaneler ve özel kurslarda vergi kaybının yanı sıra yoğun bir kayıt dışılık olduğunun ortaya çıkarıldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu nedenden dolayı 2006-2007 eğitim dönemini kapsayacak şekilde, Ankara'da faaliyet gösteren binin üzerindeki dershane ve özel kursta, düzenli vergi denetimi çalışması başlatıyoruz. Bu çalışma sırasında ÖSS ve OKS kursu veren dershaneler, bilgisayar, muhasebe, yabancı dil, KPSS benzeri kurslar, sürücü kursları, etüd merkezleri, test ve yayın merkezleri ile TUS kursları denetime tabi tutulacak.''

BİLGİ ÖĞRENCİLERDEN
Candan'ın verdiği bilgiye göre, öğrenci ve kursiyerlere vergi bilincini sağlamaya dönük broşürler kanalıyla öğrenci ve kursiyerlerin ödedikleri ücretin karşılığında fatura almaları özendirilecek.

Konular