Ehliyet Kursları İçin Alınan Kararlar

Sürücü Kursu Ders Saatleri

Sürücü kursunda trafik bilgisi, trafik adabı dersi için 18 saat, ilk yardım dersi için 8 saat ve Motor (araç tekniği) dersi için en az 6 saat ders görülmesi zorunludur.

Sürücü kurslarında sürücü adaylarına üç ana ders verilmektedir. Bu derslerden birincisi Trafik Bilgisi dersidir. Trafik bilgisi dersinde sürücü adaylarına araç kullanırken her sürücünün bilmesi gereken temel trafik kuralları gösterilir. Trafikte iyi bir sürücü olmanın ilk şartı trafik kurallarına tam olarak uymaktan geçmektedir. İkinci ders motor bilgisi üzerinedir. Motor bilgisi sürücünün aracında günlük, haftalık veya aylık kontrol etmesi gereken konuların bilgisini içermektedir. Bununla birlikte araçla yolda kalma durumunda sürücünün uygulaması gereken olası çözüm yolları gösterilmektedir. Son ders hayatın her alanında kullanılabilecek ilk yardım dersidir. İlk yardım derslerinde kendinizin veya başka birilerinin hayatını kurtarmak için gereken ilk müdahale konuları bulunur.

Sürücü Kursu Ders Saatleri ve Devamsızlık Hakları

Sürücü kursunda trafik bilgisi, trafik adabı dersi için 18 saat, ilk yardım dersi için 8 saat ve Motor (araç tekniği) dersi için en az 6 saat ders görülmesi zorunludur. Direksiyon eğitim saatleri alınacak ehliyet sınıfına göre 6 saat ile 20 saat arasında değişmektedir. Ders saatlerine katılım Milli Eğitim Bakanlığınca kontrol edilmektedir. Sürücü adaylarının mazeretli olarak 1/5 oranında devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Devamsızlıklarda mazeret gösterilmesi gerekmektedir. Sürücü kurslarında derslere katılmanın birçok faydası olduğu için sürücü adaylarının derslere eksiksiz katılmaları önerilmektedir. Çünkü burada gösterilen ders konuları sürücülerin sürekli karşılarına çıkabilecek sorunların çözümünü içermektedir.

Sürücü Kursu Dersleri ve Sınavlar

Sürücü kurslarında adaylara verilecek dersler Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir. Bakanlık sürücü kurslarında bulunan sürücü adaylarının derslere katılıp katılmadığını kontrol ve denetim hakkına sahiptir. Teorik dersler ve direksiyon eğitiminden sonra başarılı sürücü adayları için yapılacak sınav yine Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmektedir. Sınavlar elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Sınavda ilk yardım dersinden 12 soru, trafik ve çevre dersinden 23 soru, araç tekniği dersinden 9 soru ve trafik adabı dersinden 6 soru olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır. Sınav süresi 1 saat olarak belirlenmiş olup, sınavdan 70 puan ve üzeri alan sürücü adayları başarılı sayılmaktadır. Sınavda 3 veya 4 yanlış bir doğruyu götürmesi diye bir şey söz konusu değildir.