Belediyelerden sürücü kurslarına

Cumhuriyet döneminde şehirlerarası ulaşımın güçlüğü ve yeterli yolların olmayışı, sürücü ehliyetini belirli kişilerin kullandığı önemli bir belge haline getirmişti. O dönemde hükümet, şoförlük kursları açarak, araç kullanacak kişilerin resmi belgelerle hareket etmeleri sağlıyordu.

Henüz trafik teşkilatının kurulmadığı yıllarda ehliyet verme yetkisi belediyelerdeydi. Belediyeler tarafından yerine getirilen trafik hizmetleri, 11 Mayıs 1953'te çıkarılan Karayolları Trafik Yasası ile polis teşkilatına devredildi.

İlerleyen yıllarda günün koşullarına göre yeniden düzenlenen yasayla 13 Ekim 1996'da Trafik Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun ile Trafik Hizmetleri Başkanlığı kuruldu. Sürücü eğitimi ve sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde sürücü kursları tarafından gerçekleştirilmesi 1987'de başladı.

Konular